Vítejte v našem e-shopu pro slovenské zákazníky

Vlastnosti suchého ledu

S tuhým oxidem uhličitým (suchým ledem)

Suchý led je velmi studený a při kontaktu s živou tkání způsobuje omrzliny. Vyvarujte se přímého kontaktu s pokožkou a sliznicemi a dbejte na ochranu očí.
Při odpařování suchého ledu vzniká těžký nedýchatelný plyn.

  1. Vyvarujte se styku suchého ledu s pokožkou a sliznicemi.
  2. Při manipulaci se suchým ledem používejte vždy pracovní rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
  3. Suchý led skladujte a používejte mimo dosah dětí.
  4. Suchý led skladujte vždy jen v dobře větraných prostorách a přepravujte ho v nákladním prostoru odděleném od osob.
  5. Stáhněte si a prostudujte náš Bezpečnostní list, který naleznete zde.